Kontakta oss

VIVA

BESAB Viva AB - ett bolag inom BESAB Gruppen AB

Kontakta oss

 

Niclas Brogren

BESAB Viva AB, VD
niclas.brogren@besabviva.se
072-570 40 30

BESAB viva bedriver projektledning och entreprenadverksamhet på områden som kräver hög andel tekniskt specialistkunnande. Särskilt fokus tillägnas kundbehov där samordning mellan olika aktörer och BESAB Gruppens tekniska specialistkompetenser har stor betydelse för projektets kvalitet och slutkostnad.

BESAB viva är en projektorienterad partner med erfarenhet från marina konstruktioner och samhällsviktiga anläggningar. Tillsammans med BESAB Gruppens tekniska kompetenser inom bergbyggnation, betongreparation och grundläggning tillhandahåller vi projektledning av specialistkunskap och erfarenhet som uppnåtts genom en lång tradition av egen produktion.

BESAB Viva erbjuder

  • att vara en projektorienterad partner som bedriver projektledning och entreprenadverksamhet på områden som kräver hög andel tekniskt specialistkunnande
  • erfarenhet från marina konstruktioner och samhällsviktiga anläggningar
  • fokuserat kundbehov där samordning mellan olika aktörer och BESAB Gruppens tekniska specialistkompetenser har stor betydelse för projektets kvalitet och slutkostnad.
  • Tillsammans med BESAB Gruppens tekniska kompetenser inom bergbyggnation, betongreparation och grundläggning tillhandahåller vi projektledning av specialistkunskap och erfarenhet som uppnåtts genom en lång tradition av egen produktion

 

Kontakta oss

Niclas Brogren

BESAB Viva AB, VD
niclas.brogren@besabviva.se
072-570 40 30