Kontakta oss

Varberg – tjänster inom grund, berg och betong

BESAB är din anläggningspartner inom betong, berg och grund i Varberg. Dessa är BESAB:s huvudområden – och där är vi störst i Norden. Vi har en unik och högteknologisk maskinpark där vi utvecklat specialanpassade maskiner med hög kapacitet.

Arbete i berg - BESAB

Bergarbeten i Varberg

I Varberg erbjuder vi bland annat:

  • bergförankring
  • injektering
  • bergsprängning
  • bergrensning

Vi är ofta involverade i arbeten med nya vägtunnlar. Varbergstunneln är ett aktuellt och pågående projekt. En speciell förutsätning här är bergarten som tunneln byggs igenom – Charnockit. Den är ovanlig, men har använts flitigt historiskt i Varberg. Annars finns den främst i Indien – men är också Hallands landskapssten.

Läs mer om våra tjänster inom berg

Göteborg, huvudkontor

Tagenevägen 7
422 59 HISINGS BACKA
031-742 70 00
info@besab.se

Kontakta oss
Betong - BESAB

Partner i betongreparationer i Varberg

BESAB kan betong! Vi erbjuder alla typer av tjänster inom betongindustrin. Inom betongsprutning har vi tillgång till robotteknik som sparar dina resurser.

Läs mer om betongreparationer
Grundläggning pålar

Grundförstärkning och förankring i Varberg

Det tredje av våra huvudområden är grundarbeten, exempelvis:

  • grundförstärkning – en process som används för att öka bärförmågan och stabiliteten i en byggnads eller anläggnings grund. Detta kan vara nödvändigt när det krävs att en befintlig grund förstärks för att möta ökade belastningar.
  • förankring – en teknik som används för att säkra och stabilisera konstruktioner, såsom broar, byggnader eller kajer, genom att använda förankringsenheter eller kablar. Detta görs oftast genom att förankra konstruktionen i marken eller i befintlig struktur för att förhindra rörelse, sättningar eller skador.
  • pålning – en typ av grundförstärkning som innebär att man borrar, driver eller installerar pålar, vanligtvis av trä, stål eller betong, djupt ner i marken. Pålarna fungerar som stödstrukturer och överför lasten från byggnaden till den djupare och mer stabila marken under ytan. Pålning är särskilt användbart i områden med lös eller instabil mark.
  • spontning – en metod som används för att skapa temporära eller permanenta väggstrukturer i samband med konstruktion eller för att skydda mot erosion. Spontväggar är vanligtvis uppbyggda av träplankor, stålskenor eller betongelement och används för att stabilisera mark, säkra byggnadsområden eller för att kontrollera vattenflödet. Spontning är ett vanligt förekommande förfarande vid byggnation av källare, hamnar och flodbankar.
Läs mer om våra tjänster inom grundförstärkning

Kontakta oss så hjälper vi dig i Varberg

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi hur vi kan bli ditt bästa val för högkvalitativa anläggningsarbeten. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera dina specifika behov och projekt.

Kontakta oss