Kontakta oss

Tjänster

Spontning

BESAB kan utföra grundläggning med de vanligast förekommande sponttyperna, dvs glesspont, borrad tätspont / pålvägg och slagen tätspont.

Spontning

Stödkonstruktioner

Spont används som temporära eller permanenta stödkonstruktioner för att säkra mark och byggnader från ras i samband med intilliggande schaktningsarbeten för t ex nybyggnation och ledningsgravar. Spont används för att kunna konstruera vertikala schakter då slänter av olika anledningar inte kan utföras.

Maskin för både borrning & slagning

Sponterna kan designas som konsolsponter, avsträvade sponter och bakåtförankrade sponter. BESAB har maskiner för att installera dessa med såväl borrning som med slagning. Vi har maskiner som möjliggör att byte mellan borrning och slagning, som i princip kan utföras inom ett ögonblick.

Jordspikning

Jordspikning med injekterade stag används för att stabilisera och säkra exempelvis jordslänter. Branta eller schaktade slänter blir säkrare och ras förhindras med denna metod.

Inspänd konsolspont

Konsolspont innebär att spontfoten blir inspänd i jorden eller i berget. Ofta monteras även ett hammarband inom ca 1 meter från spontens överkant för att minska deformationer. Inga bakåtförankringar eller stämp används.

Avsträvad spont

Avsträvad spont innebär att sponten stämpas/strävas på en eller flera nivåer. Detta görs vanligtvis genom att en stålbalk eller ett stålrör monteras mellan spontväggarna. Detta kan vara aktuellt när spontens spännvidd inte är för stor eller då det är olämpligt med bakåtförankringar.

Bakåtförankrad spont

Bakåtförankrad spont innebär att sponten bakåtförankras på en eller flera nivåer. Bakåtförankringen kan göras med borrade stålrör eller med linstag, som förankras i jord eller i berg.

Referenser

Klicka på boxarna nedan för att se referensprojekt