Kontakta oss

Tjänster

Grundläggning – Slagning av stålrörspålar

Slagna stålrörspålar och pålrör med fastsvetsade vingar, så kallade Vingpålar har en mängd olika användningsområden.

Slagning av stålrörspålar

Stålrörspålning är en kostnadseffektiv metod som lämpar sig både för nyproduktion och för förstärkning av den flesta byggnadskonstruktioner. Metoden är även skonsam för intilliggande byggnader då den har låg omgivningspåverkan. Klarar dimensioner mellan Ø 75-220 mm.

Används vid t.ex:

  • Infrastrukturarbeten
  • Fundamentuppbyggnader
  • Grundläggning för industrier
  • Villapålning