Kontakta oss

Tjänster

Grundläggning – Förankring

BESAB utför förankring med linstag och konventionella dragstag. BESAB utför även jordspikning, för stabilisering av slänter.

Förankring med linstag, dragstag eller jordspikning

Linstag och dragstag

Stagen förankras antingen i berg eller i jord. Stag användas vid förankring av exempelvis bottenplattor och vid förankring av spont. Stag kan också användas i samband med pålning där pålarna ska användas för både tryck och drag. Förankring med linstag eller dragstag används både för temporära och permanenta konstruktioner.

Jordspikning

Jordspikning med injekterade stag används för att stabilisera exempelvis jordslänter. Stagen borras in i slänten samtidigt som de injekteras med cement. BESAB har en väl anpassad maskinpark för denna metod.