Kontakta oss

Tjänster

Grundläggning – Borrning av pålar

Används med fördel vid exempelvis släntberg och där det finns kända hinder innan berg, såsom block och gamla grundrester.

Borrning av pålar är en säker metod

Borrning av pålar är en säker metod, då pålen vanligtvis borras ner minst 0,5 meter i friskt berg.

Dimensioner:

  • Stålrörspålar/RD-pålar Ø 115-400 mm
  • Stålkärnepålar med stålkärnor Ø 80-250 mm
  • Injekteringspålar Ø 30-103 mm

Används vid t ex:

  • Infrastrukturarbeten
  • Fundamentuppbyggnader
  • Grundläggning för industrier