Kontakta oss

Tjänster

Keminjektering

Sprickor i betong orsakar ofta problem. De kan ge minskad hållfasthet i konstruktionen samt ge upphov till armeringskorrosion genom karbonatisering och kloridinträngning.

Keminjektering

Sprickor i konstruktionen kan uppstå utifrån ett flertal orsaker. Det som är gemensamt för sprickorna är att de kan påverka konstruktionen negativt. Dels kan urlakning och läckage uppträda när konstruktionen är utsatt för ensidigt vattentryck, dessutom kan en del av hållfastheten försvinna då en spricka uppkommer.

Injektering med epoxi & polyuretan

Huvudsakligen används olika typer av polyuretan och epoxi till tätning och sprickförsegling, valet av material varierar beroende på projekt och önskemål från kundens sida.

När används epoxi & när används polyuretan?

En bra vägledning för att välja material är att polyuretan används med fördel vid mindre eller större vattengenomföringar, där fokus ligger på att få en torr spricka. Epoxi är ett bättre alternativ vid torr spricka, för att återfå den hållfasthet som gått förlorad när sprickan uppkom.

Metoden kan med fördel användas vid t ex badanläggningar, dammreparationer, kallmurar, kulvertar, p-hus, p-däck, och övriga konstruktioner och anläggningar där sprickor behöver åtgärdas.

Vi är specialister på injektering

InjekteringsSpecialisten AB har bedrivit keminjektering runt Göteborg i BESAB:s regi sedan slutet av 80-talet. Sedan 2009 ingår InjekteringsSpecialisten som en bifirma i BESAB med specialanpassade lager- och verkstadslokaler. Geografiskt sträcker sig verksamhetsområdet från norr till söder.

I Stockholm har keminjektering aktivt utförts av BESAB sedan 80-talet. Verksamhetsområdet sträcker sig från östkusten till norra Norrland.

 

YouTube video

 

 

Referenser

Klicka på boxarna nedan för att se referensprojekt