Kontakta oss

Tjänster

Keminjektering

Sprickor i betong orsakar ofta problem. De kan ge minskad hållfasthet i konstruktionen samt ge upphov till armeringskorrosion genom karbonatisering och kloridinträngning.

Keminjektering

Urlakning och läckage kan uppträda när konstruktionen är utsatt för ensidigt vattentryck.

Huvudsakligen används olika typer av polyuretan och epoxi till tätning och sprickförsegling, valet av material varierar beroende på projekt och önskemål från kundens sida.

Metoden kan med fördel användas vid t ex badanläggningar, dammreparationer, kallmurar, kulvertar och övriga konstruktioner och anläggningar där sprickor behöver åtgärdas.

InjekteringsSpecialisten AB har bedrivit keminjektering runt Göteborg i BESAB:s regi sedan slutet av 80-talet. Sedan 2009 ingår InjekteringsSpecialisten som en bifirma i BESAB med specialanpassade lager- och verkstadslokaler. Geografiskt sträcker sig verksamhetsområdet från Skåne till Värmland.

I Stockholm har keminjektering aktivt utförts av BESAB sedan 80-talet. Verksamhetsområdet sträcker sig från östkusten till norra Norrland.