Kontakta oss

Tjänster

Betongreparationer

Betongreparationer kan beskrivas som ett helhetsbegrepp som innefattar exempelvis bilning, betongsprutning och ytskyddsbehandling.

Betongrenovering och betongreparationer

Det finns många olika lösningar och förslag på betongreparationer av anläggningar eller byggnader men den slutliga lösningen beror på den specifika skadebilden och konstruktionen.

BESAB utför betongreparationer främst på anläggningskonstruktioner, så som broar, kraftverk, kajer, tunnlar, betongtunnlar och parkeringshus. Inledningsvis, vid en betongrenovering, tar man bort skadad betong med antingen vattenbilning eller mekanisk bilning. BESAB använder främst vattenbilning, vilket innebär att betong tas bort genom att spruta vatten med ett högt flöde och mycket högt tryck. Frisk betong skadas inte av vattenbilning och underlaget ger mycket god vidhäftning för ny betong. Därefter återställs betongen till exempel genom gjutning eller betongsprutning. I husbyggnadskonstruktioner används nästan aldrig vattenbilning för att avlägsna skadad betong; där sker i stället en mer kosmetisk lagning/betongrenovering.

Ytskydd på betong

Betong i anläggningskonstruktioner bryts ner på grund av de påfrestningar som den utsätts för, broar är särskilt hårt utsatta. Dessa påfrestningar kan vara exempelvis klorider från salta vindar eller vatten, föroreningar och koldioxid som leder till karbonatisering. För att förlänga tiden mellan två betongreparationer monterar BESAB ett ytskydd för att fördröja nedbrytningen. Ytskyddet kan vara färg eller impregnering. Färg används ofta till byggnader, väggar, brostöd, etc. medan impregnering ofta används till broar och parkeringshus.

Referenser

Klicka på någon av boxarna för att se referensprojekt.