Kontakta oss

Tjänster

Betongförstärkning

Ibland behöver befintliga betongkonstruktioner förstärkas för att kunna ta högre last. BESAB arbetar med flera olika metoder för att tillfredsställa varierande krav.

Betongförstärkning

Förstärkning med sprutbetong har stora fördelar genom god samverkan med gammal betong, förutsatt att den är tillräckligt stark och väl rengjord. Det behövs ingen formsättning för att förstärka med sprutbetong och ytan kan behandlas till önskad jämnhet och struktur. I vissa fall kan fiberarmerad sprutbetong användas för att öka bärförmågan.

Betongsprutning

Om en mycket kraftig betongförstärkning krävs så är det ofta lämpligt att utföra förstärkningen med traditionell formsättning och gjutning.

Om geometrin är komplicerad och tvärsnittet kraftigt armerat kan injekteringsbetong (prepakbetong) vara ett alternativ till traditionell gjutning. Då utförs form med stenfyllning och armering. Hålrummen fylls sedan med cementpasta genom injektering.

Pålimning av kolfiberkompositer kan ge stor förstärkningseffekt utan att konstruktionens egenvikt ökar mer än marginellt. Detta kan vara ett bra alternativ på slanka konstruktioner eller när grundläggningen inte klarar ökad last.

Sprucken eller porös betong kan förstärkas genom injektering med epoxi eller cementbruk.