Kontakta oss

Tjänster

Betong

BESAB utför betongreparationer exempelvis på broar, kraftverk, kajer, tunnlar, och parkeringshus. Klicka på bilden för att läsa mer om våra tjänster inom betong.

Underhåll, reparation, förstärkning och injektering av betong

Reparera betong många betongkonstruktioner är i stort behov av reparation. Orsakerna kan vara:

  • Armeringskorrosion orsakad av klorider eller karbonatisering
  • Inträngning av klorider till följd av porös betong eller dåligt ytskydd
  • Sulfatangrepp av förorenat grundvatten eller havsvatten
  • Urlakning av cementpasta som försämrat hållfastheten
  • Ballastreaktioner som alkali-kiselsyrareaktioner
  • Sprickor som har lett till inträngning av skadliga ämnen
  • Ytskador genom frostangrepp

Vi reparerar betong med:

  • cementbruk eller betong
  • cementbruk eller betong modifierade genom inblandning av polymer
  • polymera material

Förstärka betong vi förstärker betong med betong/sprutbetong alternativt injektering med polyuretan, epoxi eller cementbruk. Sprucken eller porös betong kan med fördel förstärkas genom injektering.

Förstärkt betong skapar trygghet

Betong under marknivå ofta utsätts för vattentryck och otäta fogar kan leda till att fukt och vatten tränger in i konstruktionen. Det kan bidra till nedbrytning av betongen eller korrosion på armering, vilket kan leda till att konstruktionen försvagas. samt rost- och fuktskador på installationer. Genom injektering tätas och förstärks konstruktionen och skapar säkerhet samt förlängd livslängd.

Vi kan betongförstärkning

Vi förstärker, stabiliserar och tätar betong, fyller sprickor och hål i betongkonstruktioner och ser därmed till så att vatten och koldioxid inte kommer in till armeringen.

Keminjekteringvi utför tätning och sprickförsegling med hjälp av polyuretan och epoxi. Metoden är effektiv och åtgärdar säkert skador och sprickor i betong och berg. Urlakning och läckage kan skada din konstruktion vare sig det är en grund, tunnel eller mur.

Keminjektering med epoxi & polyuretan

Har du ett svårtätat läckage? Då kan vi använda kemiska injekteringsmedel som medger god inträngning, samt att härdning och utbredning kontrolleras bättre än med cementbruk, vilket motverkar att materialet spolas bort.

Konstbetong vi kan få betong att se ut som berg eller sten. Vi sprutar betong och skulpterar en bergsliknande struktur medan betongen fortfarande är formbar. Efter det sprayas och målas betongen för att till sist levereras som naturtrogen sten.

Vill du ha natursten, välj betong

Vi har levererat konstbetong till bland andra Lisebergs Valkyria, Roslagsbanan i Stockholm och konstmurar vid Liljeholmen.

Betongunderhåll – vårt underhåll ger dina betongkonstruktioner ett längre liv. Genom att ta tag i små problemen när de uppstår, förebygger du stora problem senare.

Hel betong är miljövänlig & säker

En frisk betongkonstruktion håller minst 100 år. Det sparar dig pengar och är bra för miljön. Andra goda egenskaper är att betong är brandsäker, tål fukt, inte möglar och bidrar till god ljudmiljö inomhus. Plus att det under hela sin ”levnad” tar upp koldioxid som annars skulle påverka miljön negativt. Vi hjälper dig ta hand om din betong.