Kontakta oss

Tjänster

Specialborrning

BESAB har under de senaste åren blivit en av Nordens största entreprenörer för avancerad specialborrning.

Modern special- och entreprenadborrning

Maskinparken är modern och anpassad för att klara marknadens krav på miljö och flexibilitet. Entreprenadborrning innefattar ofta flera tekniker och olika utrustningar måste användas för att uppnå önskat slutresultat. BESAB ställer gärna upp för att, tillsammans med kunden, hitta den optimala lösningen för ett borr- eller sågproblem.

Långhålsborrning i jord och berg

Långhålsborrning med hammarborrning typ DTH-teknik används exempelvis för ledningsdragning i jord och berg samt borrhålsanslutningar till tunnlar och bergrum. Borrningen sker med stor noggrannhet och dimensioner i berg upp till 600 mm och borrning i jord med rör upp till 810 mm. Borrhålslängder till 100 meter i jord och 300 meter i berg är inte ovanliga.

Raiseborrning

Raiseborrning är en roterande borrteknik utan slagning som används för bergborrning. Borrsträngen roterar en hårdmetallsatt rullborrkrona som demolerar berget med stor kraft. Vanligtvis görs ett pilothål på 250-300 mm varefter borrkronan monteras och dras tillbaka. Om tillgänglighet för att montera raisborrkronan inte finns vid utslagspunkten, finns det en teknik att trycka ned raisborrkronan genom ett förborrat pilothål. Tekniken kräver styrningar på borrsträngen och borrsjunkningen blir lägre än konventionell raiseborrning. Spolningen för att transportera bort borrkaxet sker med vatten. Raiseborrning finns i dimensioner från 660 mm till 3100 mm. Längder upp till 400 meter är möjliga att utföra. För uppställning av borrmaskin krävs en gjuten betongplatta förankrad på välskrotad och renspolad bergöveryta.

Kärnborrning

Kärnborrning används för geotekniska undersökningar i jord och berg samt för precisionsborrade pilothål för långhålsborrning och raiseborrning. Vid undersökning av berggrunden kompletteras borrningen ofta med kärnkartering, vattenförlustmätning samt inmätning av borrhålets läge med x-, y- och z-koordinater. För borrhål som har krav på täthet, görs ofta nivåinjekteringar med cementslurry för att säkerställa att inläckage inte sker i det slutliga borrhålet. Vattenförlustmätningen samt borrkärnornas kvalitet ligger till grund för bestämning av manschettnivåer, injekteringstryck samt recept på cementbruket.

Schaktfri ledningsdragning

Inom schaktfri ledningsdragning ingår styrd borrning “bananborrning”, jordraket, augerborrning och rörramning. Dessa tekniker utförs idag via samarbete med partners.

Wiresågning

Wiresågning har fått ett starkt genombrott inom svensk byggindustri. Den används inom entreprenad- och anläggningssektorn där intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från sprängning eller enbart för att erhålla stabila och släta bergväggar. Förfinad borrteknik samt utvecklingen av bättre diamantwire gör wiresågning i hårda bergarter till ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ. BESAB har arbetat med wiresågning i mer än 20 år och har stor erfarenhet av kvalificerade sågprojekt. Det vi särskilt vill nämna är ventilationschakt för Citybanan samt sågning av schakter till oljerum där tillträde och inspektion till utslagen inte varit möjliga. Vår maskinpark är vattenspolande och har integrerade reningsaggregat som minimerar personalens och omgivningens exponering av kvartsdamm

Borrhålsmätning

För att borra kontrollerat raka eller krökta borrhål måste man veta var borrkronan befinner sig. Vid geotekniska bergundersökningar är det viktigt att få kännedom om sprickornas orientering samt bergets läckagefaktor (Lugeontalet) som erhålls av vattenförlustmätning med enkel- eller dubbelmanschett. BESAB:s personal är noggranna och välutbildade och genomför dessa mätningar i samband med borrningsarbetet. De instrument som används för inmätning av koordinater för borrhålen är i huvudsak Multismart- eller Gyrosmartinstrument.

Referenser

Klicka på någon av boxarna för att se referensprojekt