Kontakta oss

Tjänster

Betongsprutning

Genom att med hög hastighet slunga betongmassa med hjälp av tryckluft mot en bergyta eller annat underlag kan en mycket homogen och stark betongförstärkning åstadkommas.

Betongsprutning – torrsprutning & våtsprutning av betong

Betongsprutning kan utföras på två sätt. Den första och äldsta metoden kallas torrsprutning, där en nästan torr betongmassa slangtransporteras med hjälp av tryckluft till ett sprutmunstycke där vatten tillsätts omedelbart innan betongen träffar underlaget. Torrsprutning används ofta vid betongreparationer och mindre bergförstärkningsarbeten.

Den andra metoden, våtsprutning, innebär att en färdigblandad viskös betongmassa pumpas genom en slang. Tryckluft tillsätts vid munstycket tillsammans med accelererande tillsatsmedel som gör att betongen fastnar vid exempelvis sprutning på tunneltak. Våtsprutning används för rationell bergförstärkning där det krävs hög kapacitet. Med fibertillsats kan en mycket stark armerad förstärkning produceras i ett arbetsmoment.

Sprutbetong & dess användning

Det krävs generellt ingen formsättning när sprutbetong appliceras, vid betongsprutning av exempelvis tunnlar är berget i sig formen. Det krävs endast ett tunt skikt av sprutbetong för att åstadkomma en avsevärd bärförmåga, detta beror då huvudsakligen på sprutbetongens goda vidhäftningen till underlaget. Man bör dock vara uppmärksam på att en tunn motgjuten betong har en begränsad beständighet. För att få den livslängd som normalt krävs i tunnlar och bergrum, krävs en skikttjocklek på minst 50 mm. Sprutbetongen kan även armeras för att klara större laster. Numera är fiberarmerad sprutbetong vanligast förekommande när det gäller bergförstärkning, men ibland används förtillverkat nät eller stänger.

Sprutbetong till valv & inredning

Vid dimensionering av förstärkning i tunnlar och bergrum bestäms betongtjockleken främst av bergets kvalitet, spännvidden och vad anläggningen ska användas till. Andra konstruktioner som kräver formsättning, så som inredningsdetaljer, fribärande valv eller andra slanka former, är också lämpliga att utföra med sprutbetong.

Spruta betong med robot

I dag utförs huvuddelen av all betongsprutning i samband med bergförstärkning med tids- och arbetsbesparande robotteknik. Sprutbetong kan också appliceras manuellt, särskilt när små kvantiteter ska sprutas eller om platsen är svåråtkomlig, exempelvis i samband med underhållsarbete.

 

Referensprojekt

Klicka på någon av boxarna för att se referensprojekt.