Kontakta oss

Tjänster

Bergrensning & bergunderhåll

För att säkra lång livslängd, säkerhet och största möjliga nytta är det viktigt att kontinuerligt underhålla befintliga bergslänter och tunnlar.

Skräddarsydd utrustning för bergrensning & bergunderhåll

BESAB har utvecklat måttanpassade utrustningar och har erfaren personal för underhållsarbete exempelvis bergskrotning och rengöring av bergytor både ovan jord och i olika bergrum eller tunnlar, såsom avloppstunnlar, råvattentunnlar, väg- och spårtunnlar, tunnlar för rörledningar och kablar mm.

Skrota tunnlar lätt & säkert

BESAB har, med stöd av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), utvecklat en mekanisk utrustning för skrotning av små tunnlar. Manuell skrotning är fysiskt påfrestande för personalen och olycksrisken är hög. Syftet med projektet var att förbättra arbetsmiljön, underlätta skydd av befintliga tunnelinstallationer och underlätta uppsamling och borttransport av nedskrotat berg.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Referensprojekt

Klicka på boxen nedan för att se referensprojekt