Kontakta oss

Tjänster

Bergförstärkning

Begreppet bergförstärkning omfattar bland annat bergförankring med bult eller nät, sprutbetong och i vissa fall injektering. Dessa tekniker används när bergrum och tunnlar förstärks i anläggningsskedet eller i samband med fortlöpande underhåll.

Berg har naturligt spricksystem vilket kräver bergförstärkning

Korsande sprickor kan ge upphov till mellanliggande riskfyllda kilar i tunneltak eller väggar. Genom att förankra dessa kilar med bergbultar i fast berg, förhindras att de faller ner och orsakar skador. En geolog karterar berget och avgör hur långa bultar som krävs, riktning och på vilka avstånd dessa ska monteras i berget i förhållande till varandra.

Förstärk med sprutbetong

Sprutbetong förstärker berget genom vidhäftning, valvfunktion och murbruksverkan och kan samverka med bergbultar. Efter bultning sprutas vanligen betong för homogent utseende och låga underhållskostnader. Även ett tunt lager sprutbetong ger en avsevärd förstärkning. Sprutbetongens tjocklek beror på bergets kvalitet, antal sprickor och tunnelns eller bergrummets användning och kan variera mellan ca 30 mm till 300 mm. För att förstärkningen ska ha en god beständighet bör sprutbetongens tjocklek inte understiga 50 mm.

Förankra berg med nät

Förstärkning med nät sker mestadels i skärningar men ibland förstärks även tunneltak med nät. På bergslänter förankras nätet med bultar vid krönet, vid marknivå och vid behov däremellan. Nätet förhindrar att löst sittande berg faller ner och orsakar skador på exempelvis person, bil eller tåg. Nät kan också monteras för att skydda mot nedfall av isklumpar; då distanseras nätet från berget med förlängda bultar.

Referensprojekt

Klicka på någon av boxarna för att se referensprojekt.