Kontakta oss

Tjänster

Bergförankring

Bergförankring används för att förstärka tunnlar, bergrum samt bergslänter ovan jord.

Bergförankring med bergbult

En bergmassa genomkorsas av sprickor och slag. När man bygger bergrum, tunnlar under jord eller bergslänter ovan jord, kan dessa svagheter ge upphov till lösa partier eller kilar samt nedfall av bergfragment och i värsta fall större ras. Bergförankring används för att förstärka bergets naturliga svagheter i syfte att åstadkomma säkra och beständiga berganläggningar.

Förankring med stålstång, betong eller plast

Bergbult består vanligen av en stålstång typ armeringsstål eller höghållfasta spännstag som förankras i borrhål. Själva förankringen består oftast av cementbruk som överför bergets last till bultstången genom skjuvning. I vissa fall används plastmassa som förankring, och ibland förses bulten med mekanisk förankring i form av expander. I det senare fallet kan bulten ges en viss förspänning men vanligast är bergbult utan förspänning. Speciellt när det gäller långa bultar förekommer förspända spännstag.

Vilken förankring passar för berget?

Vilken förankringsmetod som väljs beror framförallt på den önskade beständigheten. I nybyggda tunnlar brukar krävas 120 års beständighet på det bärande huvudsystemet. Då är cementingjutning vanligast eftersom det säkerställer en god kemisk miljö för bultstången.

Bergkvaliteten bestämmer bulten

Dimensionering av bergbultar görs vanligen av ingenjörsgeolog som gör observationer av bergmassan. Bergbultarnas längd och inbördes avstånd bestäms av sprickavstånd och bergkvalitet, samt av berganläggningens största tvärmått (spännvidd eller höjd). En vanlig tumregel är att bultlängden är ungefär 1/3 av spännvidden.

Bergbult med mutter & bricka

Om berget är skivigt eller sedimentärt förses ofta bergbultarna med mutter och bricka. En kombination av bergbultar och sprutbetong, s.k. bergförankrad sprutbetong, är vanlig för att åstadkomma en mycket säker bergförstärkning om bergkvaliteten är dålig eller om säkerhetskraven är mycket höga.

BESAB har kunskap, erfarenhet och resurser för både borrning och montering av alla slags bergförankringsbultar såväl under som ovan jord.

Bergförankringsnät kompleterar

Flätat stålnät som förankras med bergbultar är en vanlig förstärkningsmetod på bergslänter. Då har nätet till uppgift att fånga upp lossnande bergfragment eller svallis så att dessa inte orsakar skada på människor eller byggnader etc. Det förekommer ibland att bergförankringsnät används i berganläggningar under jord.

BESAB monterar bergförankringsnät både ovan jord som i tunnlar och bergrum.