Kontakta oss

Tjänster

Berg

BESAB tätar, förstärker och underhåller tunnlar, bergrum och bergslänter. Klicka på bilderna för att läsa mer om våra tjänster inom berg.

Täta, förstärk & underhåll tunnlar, bergrum & bergslänter

Injektering är ett sätt att täta berg. Injektering tätar så att grundvatten inte kan tränga sig ner i berget, vilket är viktigt i tunnlar, bergrum m.m. Grundvattennivån skyddas i de kringliggande områden som annars hade riskerat att få sänkt grundvattennivå. Injektering kan även användas inför sprängning och spräckning för att stabilisera berg.

Betongsprutning är en metod där specialblandad betong sprutas direkt på berget och förstärker berg i tunnlar och bergrum. Betongsprutning ger ett starkt skydd och kan även kombineras med bergförankring.

Bergförstärkning innebär att förankra och fästa större, lösa block i berget. Vi använder bultar och nät för att förstärka berget och förhindra ras. Metoden med bergbultning kan även kombineras med sprutbetong. Då gjuts bultarna in och tillsammans med sprutbetongen ger det extra hållfasthet.

Bergrensning innebär att vi tar rensar bort och skrotar lösa block exempelvis efter sprängning. Om det finns bergblock som inte går att skrota ned, monterar vi bergbult i den längd som behövs. Detta gäller även vid underminerat berg. Vi kan även montera bergnät om det föreligger mindre rasrisk eller för att minska underhållet.

Bergförankring är att i bergrum, tunnlar under jord eller bergslänter ovan jord förstärka bergets naturliga svagheter med hjälp av bergbult och cementbruk. Vi använder även bergförankringsnät och vid behov bult med expander.

Vattensäkring och frostsäkring är viktigt i alla slags tunnlar. Det räcker med ett litet läckage för att påverka funktion och livslängd i tunnlarna. Vi kan leda bort läckande vatten, värmeisolera brandsäkert och skydda tunnlar och bergrum mot frostskador.

Special- och entreprenadborrning kräver ofta flera tekniker och olika utrustningar för att uppnå önskat slutresultat. Vi har utrustning, kunskap och teknik för: