Kontakta oss

Tjänster

Våra tjänster inom berg, betong & grund

BESAB erbjuder specialservice inom tre tjänsteområden: berg, betong och grund. Här kan ni läsa mer om våra tjänster under respektive område.

Område

Berg

Område

Betong

Område

Grund

Berg

BESAB tätar, förstärker och underhåller tunnlar, bergrum och bergslänter. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom berg.

Berg är en säker, effektiv och energisnål lokalisering av väg och järnväg, lager av olika slag, energiproduktion samt andra industriella anläggningar. Berganläggningar kräver underhåll för att få bästa funktion och ekonomi under lång tid. BESAB tätar, förstärker och underhåller tunnlar, bergrum och bergslänter.

Kontakta oss

Grund

BESAB utför grundläggningsarbeten, grundförstärkning och specialborrning. BESAB har stor erfarenhet av spontnings- och pålningsentreprenader. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom grundläggning.

Vi utför såväl borrade som slagna pålar och sponter samt stagborrning och jordspikning och behärskar flertalet olika borrningstekniker.

Kontakta oss