Kontakta oss

Stålrörspålning

Stålrörspålning som grundförstärkning

BESAB har lång erfarenhet i utförande av grundförstärkning av byggnader. En tidigt gjord grundförstärkning resulterar i lägre slutliga kostnader, då det förebygger skador på byggnaden och är därmed en viktig aspekt i konstruerandet.

Vi på BESAB har kompetensen och erfarenheten av att kunna utföra flertalet olika typer av grundförstärkning, anpassat efter byggnad och behov. Grundförstärkning med stålrörspålning är en metod som lämpar sig bra för förstärkning av byggnadskonstruktioner och är skonsamt för intilliggande byggnader eftersom det innebär mindre vibrationsnivåer.

Metoden klarar dimensioner mellan ø 75-115 mm och är ett kostnadseffektivt alternativ för grundförstärkning.

Läs mer om grundförstärkning

Fördelar med stålrörspålning:

  • Hög produktionshastighet
  • Kostnadseffektivt
  • Mindre omgivningspåverkan

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med stålrörspålning som grundförstärkning!

Kontakta oss