Kontakta oss

Spontning – stödkonstruktioner

Spontning som stödkonstruktioner

Spont används som temporära eller permanenta stödkonstruktioner för att säkra mark och byggnader från ras i samband med intilliggande schaktningsarbeten för bland annat nybyggnation och ledningsgravar. Det finns permanenta och tillfälliga utformningar, där den tillfälliga är vanligast och används vid exempelvis hamnanläggningar, broar och slussar.

I tätbebyggda områden där grundläggning utförs finns känslighet mot vibrationer och rörelser. När man ska schakta djupt i dessa områden finns risk att byggnadsverk runt omkring skadas, därför används stödkonstruktioner i syfte att motverka ras och andra skador. Spont som stödkonstruktion består ofta av stål, betong, trä eller HD-polyeten.

Fördelar med spontning som stödkonstruktion

  • Minskad risk för fall & rasolyckor
  • Tar mindre utrymme än andra metoder
  • Effektiviserat VA-arbete – minskad miljöbelastning<
  • Ekonomiskt – mindre projektkostnader
  • Minskat omfång på projekt

BESAB har både erfarenheten och utbildningen som krävs för ett kvalitativt spontningsarbete. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.