Kontakta oss

Spontning – konsolspont

Konsolspont

Vid denna typ av spontning blir spontfoten inspänd i jorden eller i berget. Metoden blir aktuell att använda vid enklare installationer med mindre schaktdjup. Man brukar säga att längden på denna typ av spont får var högst tio meter och längden i jord ska vara dubbelt så lång, det maximala schaktdjupet ligger runt tre meter för en konsolspont. Installationen kräver inte bakåtförankring, vilket förenklar arbetet samt minskar kostnaderna.

Hur fungerar konsolspont?

Detta är en konstruktion där dimensioneringen sker genom att sponten ses som en konsolbalk. Spontfoten spänns in i jorden eller berget, mellan de aktiva och passiva jordtrycken. I vissa fall kan det bli aktuellt att använda en borrad rörspont för att lyckas få spontfoten inspänd.

Ofta monteras även ett hammarband inom ca 1 meter från spontens överkant för att minska deformationer, som annars kan vara en risk vid denna typ av spontning. Därmed passar denna metod bättre i områden som inte är deformationskänsliga.

Fördelar med konsolspont

  • Kräver ej bakåtförankring
  • Ekonomiskt
  • Förenklar arbetet

På BESABär vi specialister inom området och dessutom branschledande inom grundförstärkning. Med våra kunskaper genomför vi alltid arbetet effektivt och med utlovad kvalitet. Välkommen att kontakta oss!