Kontakta oss

Referenser

Slagen tätspont

Kungens kurva

Slagen tätspont 7.060 m2 för ledningsomläggning.

  • Byggtid: 2019-2020

Älmhult

1.900 m2 slagen tätspont för nytt vattenverk.

  • Byggtid: 2019

Spont & Pålning Barkarby

2.000 m2 slagen tätspont, 1.200 m2 borrad glesspont, 1.000 st slagna stålrörspålar, 300 borrade stålrörspålar.

  • Byggtid: 2016-2017

Utjämningsmagasin Hagastaden

Bakåtförankrad borrad glesspont, slagen tätspont och ca 200 st borrade stålrörspålar för nytt utjämningsmagasin för att omhänderta större volymer dagvatten i takt med att Norra Hagastaden exploateras och förtätas.

  • Byggtid: 2016-2017

Albysjön

Grundläggning innefattande sammanlagt 2.500 m2 slagen tätspont, fördelat på ett antal spontgropar och spontning för ledningschakter. I projektet ingick även pålning i en av spontgroparna med 18 st borrade pålar mellan 20-25 meter långa, innan betongfundament för huvudvattenledning uppfördes.

  • Byggtid: 2015

Kajförstärkning Öresundsvarvet i Landskrona

Förstärkning av drygt 100 m av den totalt 225 m långa kajen. I projektet ingick 140 m spontning bakom kaj och borttagning av massor på befintligt kajdäck. 225 st borrade pålar monterades genom befintlig betong.

  • Byggtid: 2012

Fler referenser inom Grund

Se fler