Kontakta oss

Referenser

Grundläggning med borrade stålrörspålar

Spont och pålning Umeå hamn

Pålvägg samt borrade pålar för nya ramper. Borrade pålar för förstärkning av befintlig kaj, Umeå hamn.

 • Byggtid: 2020-2021

Saltsjö-Boo

101 st borrade RD-pålar, längd 6-12 m. Pålarna borras 3 m i berg.

 • Byggtid: 2020

Spont och pålning Tobaksmonopolet

Borrad rörspont 1.100 m2, 800 m stag 160 m hammarband samt 100 st pålar RD-pålar samt stålkärnor för byggande av bostadshus som ett av Södermalms högsta byggnader med sina 19 våningar.

 • Byggtid: 2019

Pålvägg och RD Bro Djurgården

Folke Bernadottes bro är en gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm som sammanbinder Norra och Södra Djurgården i höjd med Tekniska museet / Etnografiska museet och Rosendals slott. RDw 323×10 längder på rör 12 meter, ca 124 st samt pålning och stag.

 • Byggtid: 2019

Algoritmen, Hagastaden

Borrning av spont och pålar ca 700 RD pålar samt 500 m2 spont.

 • Byggtid: 2018

Rörspont Kv Grow

Borrade glessponter och borrade stålrörspålar för nytt hotell och kontor i Solna/ Sundbyberg

 • Byggtid: 2016-2017

Spont & Pålning Barkarby

2.000 m2 slagen tätspont, 1.200 m2 borrad glesspont, 1.000 st slagna stålrörspålar, 300 borrade stålrörspålar.

 • Byggtid: 2016-2017

Kv Patienten

Borrning av 281 stålrörspålar med en medellängd av ca 11 meter inför byggandet av kvarteret Patienten. Fastigheten, belägen i Hagastaden, används för vård, forskning, utbildning och näringsliv och har en yta på totalt ca 42.000 m2.

 • Byggtid: 2016-2017

Utjämningsmagasin Hagastaden

Bakåtförankrad borrad glesspont, slagen tätspont och ca 200 st borrade stålrörspålar för nytt utjämningsmagasin för att omhänderta större volymer dagvatten i takt med att Norra Hagastaden exploateras och förtätas.

 • Byggtid: 2016-2017

Kv Björnlandet

Grundläggning med ca 600 borrade pålar med en total rörlängd på ca 7.500 meter, inför byggandet av flervåningshus i Kv Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden.

 • Byggtid: 2015

Albysjön

Grundläggning innefattande sammanlagt 2.500 m2 slagen tätspont, fördelat på ett antal spontgropar och spontning för ledningschakter. I projektet ingick även pålning i en av spontgroparna med 18 st borrade pålar mellan 20-25 meter långa, innan betongfundament för huvudvattenledning uppfördes.

 • Byggtid: 2015

SydVästlänken

Pålning för nya fundament för stolpar till ny elledning på sträckan Värnamo-Nässjö i projektet SydVästlänken. Totalt 57 fundament, utspridda på 29 stolpplatser.

 • Byggtid: 2013

Rydöbruksbron

Nygrundläggning för ny bro över ån Ätran. I entreprenaden ingick b la borrning av 18 st RD 406X10 med spontlås.

 • Byggtid: 2013

Årsta terminal

Grundläggning för nytt kranspår samt logistikcenter vid Årsta terminal. I projektet ingick borrning av ca 1.900 st stålrörspålar.

 • Byggtid: 2012-2013

Pålning i Norrköping

Pålning av två st brostöd för ny GC-bro i Norrköping.

 • Byggtid: 2012

Kajförstärkning Öresundsvarvet i Landskrona

Förstärkning av drygt 100 m av den totalt 225 m långa kajen. I projektet ingick 140 m spontning bakom kaj och borttagning av massor på befintligt kajdäck. 225 st borrade pålar monterades genom befintlig betong.

 • Byggtid: 2012

Klarabergsviadukten, Stockholm

Grundläggning för kontor, hotell och kongresshall vid Klarabergsviadukten i centrala Stockholm. Den befintliga källarvåningen behölls efter rivning av det äldre posthuset. Den nya grundläggningen utfördes från bjälklaget på plan 1. Arbetet kan beskrivas som komplicerat då det befintliga källargolvet ligger mellan 1,8 till 3,3 meter under Mälarens normalvattenstånd. Grundläggningen utfördes med stor försiktighet då konsekvenserna av vattenläckage skulle blivit väldigt allvarliga.

 • Byggtid: 2007-2008

Fler referenser inom Grund

Se fler