Kontakta oss

Referenser

Dragstag

Pålvägg och RD Bro Djurgården

Folke Bernadottes bro är en gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm som sammanbinder Norra och Södra Djurgården i höjd med Tekniska museet / Etnografiska museet och Rosendals slott. RDw 323×10 längder på rör 12 meter, ca 124 st samt pålning och stag.

  • Byggtid: 2019

Gröna Lund, Stockholm

Glesspont samt montering av stag för fundamenten till Gröna Lunds åkattraktion Insane.

  • Byggtid: 2008

Götatunneln, Göteborg

Grundläggning vid Lilla Bommen. Inledningsvis gjöts och armerades en bottenplatta som är belägen under grundvattennivån. Därefter borrade BESAB ner till det underliggande berget för att kunna förankra bottenplattan. Den förankrades med linstag och stålkärnepålar som gjöts fast i berg på ett djup som varierade mellan 25-60 meter. Genom att förankra bottenplattan i det underliggande berget förhindras konstruktionen röra sig upp ovan grundvattennivån.

  • Byggtid: 2003-2004

Fler referenser inom Grund

Se fler