Kontakta oss

Referenser

Borrad glesspont

Orminge

Borrad rörspont för ledningsomläggning. Ca:1000 RD 170×10 rör samt 3000 m2 plåt och hammarband.

  • Byggtid: 2019-2020

Spont och pålning Tobaksmonopolet

Borrad rörspont 1.100 m2, 800 m stag 160 m hammarband samt 100 st pålar RD-pålar samt stålkärnor för byggande av bostadshus som ett av Södermalms högsta byggnader med sina 19 våningar.

  • Byggtid: 2019

Rörpont Sös

2500 m2 borrad rörspont samt 100 pålar för byggnad 72 i samband med uppbyggnad av nya Södersjukhuset.

  • Byggtid: 2016-2018

Norra Station, Stockholm

Spont- och pålningsarbeten etappvis i samband med det stora stadsutvecklingsprojetet, Hagastaden, vid Norra Station i Stockholm. Ett av uppdragen bestod i att uppföra en drygt 250 krönmeter lång och 9 meter hög Berlinerspont/Glesspont. Ett av de andra uppdragen bestod i att borra 150 RD-pålar för ett parkeringshus.

  • Byggtid: 2011-2015

Algoritmen, Hagastaden

Borrning av spont och pålar ca 700 RD pålar samt 500 m2 spont.

  • Byggtid: 2018

Rörspont Kv Grow

Borrade glessponter och borrade stålrörspålar för nytt hotell och kontor i Solna/ Sundbyberg.

  • Byggtid: 2016-2017

Spont & Pålning Barkarby

2.000 m2 slagen tätspont, 1.200 m2 borrad glesspont, 1.000 st slagna stålrörspålar, 300 borrade stålrörspålar.

  • Byggtid: 2016-2017

Utjämningsmagasin Hagastaden

Bakåtförankrad borrad glesspont, slagen tätspont och ca 200 st borrade stålrörspålar för nytt utjämningsmagasin för att omhänderta större volymer dagvatten i takt med att Norra Hagastaden exploateras och förtätas.

  • Byggtid: 2016-2017

Slussen/Nacka

Montering av dubbelsidig rörspont/glesspont. Sponterna borrades i en kraftig släntlutning, där höjden skiljde ca 8 meter mellan den övre och nedre sponten. Projektet startade med borrning av den nedre sponten, där ca tre meter av sponten monterades över befintlig marknivå för att sedan kunna fyllas upp mot den andra sponten och på så sätt skapa en plan yta/platå att arbeta ifrån när den övre sponten skulle borras.

  • Byggtid: 2015

Tylösand, Halmstad

Spontning inför byggandet av ett underjordsgarage till en privatbostad i Tylösand utanför Halmstad. Garagets bottenplatta var belägen ca 6 meter under markytan strax invid husets grund. Inledningsvis borrades foderrör som gjöts fast en halvmeter under husets bottenplan. Därefter schaktades marken en meter djupt, för att därefter montera hammarband, fästa stag och sedan spänna stålbalk mot foderrören. Därefter sprutades betong mellan rören, innan marken återigen schaktades en meter ner och genomförandet fortlöpte.

  • Byggtid: 2007-2008

Fler referenser inom Grund

Se fler