Kontakta oss

Referenser

Bilia Haga Norra Frösunda

Solna

Bilia Haga Norra Frösunda

I kvarteret Stora Frösunda i Solna har BESAB under perioden april 2018 till juni 2019 utfört grundläggningsarbeten för en ny bilhall med ovanliggande bostäder.

Inom en borrad glesspont, ca 350 krönmeter med tre till fyra hammarbandsnivåer, har upp till femton meter djupa schakter utförts i lera och flytbenägen siltig jord ned till och ibland under grundvattennivån.

Sponten har längs långa sträckor borrats på knappt en halvmeters avstånd från befintlig betongpålad byggnad.

Jordinjektering utfördes via borrstål innan schakt- och utfackningsarbetena för sponten påbörjades för att förhindra utfall av lösa jordmassor.

Stagborrning har utförts med upp till ca 60 meter jordborrning och med 11 meter bergborrning utan stora borrhålsavvikelser.

Läs mer i tidningen Bygg & Teknik 1/2020

Läs mer i tidningen Husbyggaren nr 5/2020

Kontaktpersoner

Nicklas Björkblom

Arbetschef Öst & Norr

nicklas.bjorkblom@besab.se
070-652 09 15

Fler referenser inom Grund

Se fler