Kontakta oss

Referenser

Sprängning & losshållning

Grev Turegatan

Sprängning för utbyggnad av nya Sturegallerian. För-förstärkning, wiresågning och sprängning med elektroniska tändkapslar. Bergschakten utfördes i ett begränsat utrymme i känslig miljö.

 • Byggtid: 2023
 • Kund: JVAB
 • Byggherre: TAM Group

Kv Kölden

Sprängning och förstärkning för nya bostäder i Johanneshov Stockholm. Ca 7000 m3

 • Byggtid: 2023
 • Kund: Bergschöld och Holm AB

Saltsjöbanan

För-förstärkning och sprängning för nya stationsplattformar samt breddning för spår vid Saltsjöbanans stationer i Fisksätra och Tattby.

 • Byggtid: 2023
 • Kund: Rosenqvist Entreprenad AB

Hermanstorp

Losshållning/sprängning för vatten- och avloppsledningar samt vägar mm för nyexploatering av bostadsområde.

 • Byggtid: 2022-2023
 • Kund: JVAB
 • Byggherre: Haninge kommun

Arenastaden, arbetstunnel

BESAB fick uppdrag att inleda tunneldrivning för en service och arbetstunneln. I uppdraget ingick att under 7 månader etablera för tunneldrivning och driva så långt som möjligt. Utöver tunnelsprängning ingick förinjektering (tätning) och förstärkning med bergbult och sprutbetong.

 • Byggtid: 2022
 • Kund: Rosenqvist Entreprenad AB
 • Byggherre: Region Stockholm FUT

Järvsöbacken

Sprängning för tre nya nedfarter, ca 15 000 m3

 • Byggtid: 2022
 • Kund: Sigurd Sand AB
 • Byggherre: Järvsöbacken AB

Vindpark Stöllet

Sprängning för grundläggning av vindkraftverk och ledningsschakt (ca 2500 m) för kraftkablar till en vindkraftspark på Stöllsäterberget i norra Värmland.

 • Byggtid: 2022
 • Kund: LBS AB

Arenastaden, förskärning

BESAB:s uppdrag var att utföra en förskärning till ett tunnelpåslag för en arbets- och servicetunnel till nya Tunnelbanan i Stockholm. I arbetet ingick förinjektering, för-förstärkning, bergsprängning, bergrensning samt förstärkning med bult och stålfiberarmerad sprutbetong.

 • Byggtid: 2021-2022
 • Kund: Rosenqvist Entreprenad AB
 • Byggherre: Region Stockholm FUT

Apotea Babyland, Morgongåva

Losshållning för grundläggning av logistikcenter.

 • Byggtid: 2021
 • Kund: Sigurd Sand AB
 • Byggherre: Catena AB

Kontaktpersoner

Olle Kullers

Produktionschef Öst & Norr
olle.kullers@besab.se
070-520 09 13

Ralf Olsson

Produktionschef Väst & Syd
ralf.olsson@besab.se
070-557 03 31

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler