Kontakta oss

Referenser

Spårbundet bergunderhåll

Framkomligheten på järnväg påverkar många människor och är en prioriterad uppgift för Trafikverket och andra spårägare. I sådana projekt ställs särskilt höga krav på entreprenören i form av flexibilitet i både tid och rum samt förmåga att lösa svåra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. BESAB har resurser för underhåll av tunnlar och bergskärningar med rälsburen utrustning.

Kust-till-kustbanan

Bergförstärkning av tunnlar och bergskärningar på sträckan Borås – Värnamo. Projektet innefattande skrotning, bultning, och frostsäkring.

 • Byggtid: 2020
 • Beställare: Trafikverekt

Rönningetunnlarna

Bergförstärkning med sprutbetong av tre tunnlar. För- och efterarbetet utfördes under trafikfri tid (”vita tider”). Under betongsprutningen var den spårgående trafiken avstängd.

 • Byggtid: 2018
 • Beställare: Trafikverket

Älvsbyn

Skrotning samt bergförstärkningsåtgärder i tågtunnel. I entreprenaden ingick skrotning, rivning av gamla dräner, vattenblästring, selektiv bergförankring med ingjutna bultar, betongsprutning med fiberarmerad sprutbetong, montering av dräner.

 • Byggtid: 2016-2017
 • Beställare: Trafikverket

Flemingsberg-Järna

Förstärkning och renovering av bergtunnlar i Tullinge, Rönninge, Ströms och Bränninge. Projektet innefattar bergrensning, bergförstärkning med sprutbetong, ny vatten- och frostisolering, mekanisk rivning av betongvalv, rivning av vatten och frostisolering, vattenbilning och reparation av betongvalv samt upphängning och kontaktinjektering av betongvalv.

 • Byggtid: 2015-2018
 • Beställning: Trafikverket

T-Blå, Stockholm

Bultning samt montage av finmaskigt nät för säkring av befintligt tak i stationsområdet. Temporära spårbroar byggdes för att säkra spårdriften under byggtiden av Citybanetunneln som  kommer att korsa befintligt SL-spår med mycket liten bergtäckning. Arbetet utfördes av Bergproduktion HB, som är ett dotterbolag, hälftenägt av BESAB.

 • Byggtid: 2015
 • Beställare: SL Tunnelbana

Sätra-Skärholmen

Bergförstärkningsåtgärder i SL:s tunnelbanesystem på den 1200 meter långa sträckan Sätra-Skärholmen. Arbetet innefattade ca 12000 m2 sprutbetong och drygt 500 bultar. Allt arbete bedrevs från spårbundna arbetsplattformar.

 • Byggtid: 2015
 • Beställare: Strukton Rail

Aspentunneln

Bergförstärkning av järnvägstunnel västra stambanan. Strossning, bultning, betongsprutning och dränsättning.

 • Byggtid: 2013
 • Beställare: Trafikverket

Ställdalen-Hällefors

Bergskrotning, slyrensning och bergförstärkning på utvalda delar av järnvägssträckan Ställdalen-Hällefors. Arbetet bedrevs med spårgående maskiner under nattetid. Arbetet utfördes av Bergproduktion HB, som är ett dotterbolag, hälftenägt av BESAB.

 • Byggtid: 2011
 • Beställare: Skanska

Vällingby tunnelbanestation, Stockholm

Vällingbys tunnelbanestationens tak består av en betongkonstruktion som ska vara brandskyddad. BESAB monterade brandskyddsplattor under 2008. Till en början monteras två typer av balk, primär- och sekundärbalk, där sedan brandskyddsskivor fästs som ett nytt slags innertak. Vid eventuell brand skyddar dessa plattor betong mot kraftig hetta. Skivorna blir sålunda förstörda vid brand men inte den bärande konstruktionen bakom. Ljudabsorbenter monterades slutligen på innertaket, detta för att minska ljudnivån i stationen.

 • Byggtid: 2008
 • Beställare: SL Infrateknik

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler