Kontakta oss

Referenser

Ridåinjektering

Byggnation som påverkar vattenverksamhet regleras i Sverige av sträng lagstiftning. Att påverka grundvattennivå eller kvalitet är inte tillåtet. Ridåinjektering gör det möjligt att genomföra projekt i marken utan att grundvattnet påverkas. BESAB är specialister på ridåinjekteringar.

Syrhåla

Ridåinjekteirng i berg kring befintliga bergrum.

  • Byggtid: 2016-2017
  • Beställare: Göteborgs hamn

Hylte damm

Ridåinjektering i berg för nybyggnation av regleringsdamm.

  • Byggtid: 2018-2019
  • Beställare: Statkraft

Oxelösunds hamn

Reducering av vatteninläckage genom ridåinjektering m. Anläggningen består av 7 st parallellt långsträckta bergrum. Bergrummen är cirka 18 m breda, 25 m höga och 200 m långa. Arbetet bestod i att täta bergväggen (~15m bred) mellan 2 bergrum som råoljan förvaras i. Oljan håller en temperatur på c:a 70◦ C för att vara pumpbar. 41 hål borrades ned till ett djup av c:a 60 m. Dessa vattenförlustmättes i nivåer samt injekteras med cement.

  • Byggtid: 2015
  • Beställare: Oxelösunds hamn AB

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler