Kontakta oss

Referenser

Reparation av vattenkraftverk

Vattenkraft är en viktig energikälla som står för omkring hälften av vår elproduktion. Anläggningarna måste vara i drift så mycket som möjligt och underhåll får ofta göras under drift eller med stora resursinsatser vid avstängda anläggningar. BESAB har stor kompetens och erfarenhet av sådana arbeten.

Skogaby kraftstation

Dammsäkerhetshöjande åtgärder av reglerdamm och intagsdamm. Projektet innefattar ca 150 hål som ska borras och injekteras, därutöver ska ett 100-tal dränhål borras. Gjutning av nya pluggar till 6 st bottenutskov och keminjektering av inspektionsgång inne i kraftstationen.

Läs mer i artikel Hallandsposten

 • Byggtid: 2020-2021
 • Beställare: Statkraft Sverige AB

Nedre Lagan

Cementinjektering av sumpväggar i vattenkraftverk längs Nedre Lagan. Vattenkraftverk: Basalt, Knäred Nedre, Knäred Övre, Majnefors gamla och Skogaby.

 

 • Byggtid: 2015-2016
 • Beställare: Statkraft Sverige AB

Bergeforsen

Bergförstärkning av en yta på 150 × 50 meter och drygt 50 meter djupt bergschakt som ska lugna ner de 15000 liter vatten/sekund som kommer kunna spillas förbi här i behov vid extrema flöden. Ytan förstärktes med sprutbetong och 5 meters systembultning samt isnät. I arbetet ingick även en omfattande ridåinjektering. I maj 2012 började förstärkningen av en ca 65 meter lång tunnel som ska ledan ut vatten i älven.

 • Byggtid: 2011-2014
 • Beställare: Lemminkainen Sverige AB

Hällby kraftverk

Utbyte av betong kring sugrör. Vattenbilning (50 m3) kring sugrör, lagning av sugrör, formning, armering och gjutning (kylning under gjutningen). Keminjektering mellan sugrörskonans plåt och betong.

 • Byggtid: 2014
 • Beställare: Uni Per

Knislinge

Betongrenovering av vattenkraftsdammen. Arbetet bestod av gjutningsarbeten på uppströmssidan, gjutningsarbeten på vattendelare, montering av spännstag och gjutningsarbeten på skibord.

 • Byggtid: 2012
 • Beställare: E.On

Hulta Kraftstation

Renovering för att stoppa läckage genom den stensatta dammkonstruktionen och byte av tre läckande dammluckor. För att torrlägga arbetsområdet användes 6600 ton sprängsten och 400 ton lera för att skapa en fångdamm uppströms Slottsån. Dammen tätades med en 200 mm tjock pågjutning med vattentät betong. Berggrunden har injekterats med cementbaserat injekteringsbruk för att förhindra att vatten rinner under dammkonstruktionen. Entreprenaden omfattade även byte av flodutskov, samt ny fogning av stenar i skibord.

 • Byggtid: 2009
 • Beställare: Borås Energi och Miljö AB

Lernbo kraftstation Ludvika

Injektering av sprickor i vattentorn till kraftstation i Lernbo utanför Ludvika. Efter att insidan av vattentornet blästrats ren påträffades flera stora sprickor som injekterades med epoxi innan fortsatt arbete kunde bedrivas. Arbetet utfördes av InjekteringsSpecialisten, bifirma till BESAB AB.

 • Byggtid: 2009
 • Beställare: Hagmans Tak AB

Olidan G5 kraftstation, Trollhättan

Underhållsåtgärder och upprustning av vattenväg. Reparation av kraftverkets intag. Injektering av tub, sugrör och sugrörskona.

 • Byggtid: 2008
 • Beställare: Vattenfall AB, Vattenkraft

Hojum 15, Trollhättan

Reparation av vattenvägar och kraftstation. Cementinjektering och betongsprutning.

 • Byggtid: 2008-2009
 • Beställare: Vattenfall AB, General Electric

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler