Kontakta oss

Referenser

Reparation av hamnar, kajer, pirer och fyrar

Dessa anläggningar utsätts för extrem påverkan från klorider i havsvatten, fukt och temperaturväxlingar. BESAB utför beständiga lagningar så att verksamheten kan bedrivas utan risk. En utmaning är att alla arbeten måste anpassas efter vädret, då vattennivån kan variera snabbt.

Telegrafberget, Nacka

Prepakgjutning av 100 meter kaj för småbåtshamn vid HSB:s nyproduktion på Telegrafberget i Nacka. Injekteringsbetong/prepakgjutning ger högt motstånd mot erosionsskador i sjönära konstruktioner.

Läs mer om projektet: Länk till Weber

  • Byggtid: 2020
  • Beställare: S46 Mark och väg

Lillelands fyr

Betongreparationer av betongkonstruktionen på kassunfyren. Entreprenaden omfattar rivning av skadad betong, förstärkning av armering samt pågjutning av ny betong. Arbetsmomenten består av kärnborrning, vattenförlustmätning samt injektering av sprängstensfyllnad, vattenbilning, armering med rostfri armering, betongsprutning, rivning av balkong samt igensättning av dörröppning och montage av nya räcken samt stege/lejdare.

  • Byggtid: 2017
  • Beställare: Sjöfartsverket

Helsingborgs hamn

Betongreparation av vågbrytare. Fogning, vattenbilning, formning, armering, gjutning samt betongsprutning.

  • Byggtid: 2016
  • Beställare: Helsingborgs hamn

Göteborgs hamn

Kajreparationer, komplettering av armering samt betongsprutning av kaj 712.

  • Byggtid: 2015
  • Beställare: Göteborgs hamn

Öresundsvarvet

Förstärkning av kajkonstruktion i samband med ny grundläggning av kaj. Formning, armering och gjutning av nya balkar och kajdäck.

  • Byggtid: 2012
  • Beställare: Oresund Dry Docks

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler