Kontakta oss

Referenser

Renovering av vattenanläggningar

Betong är ett beständigt och resurseffektivt byggnadsmaterial och används därför ofta i vattenverk, reningsverk och andra samhällsviktiga anläggningar. Fienden är framförallt vatten som orsakar långsam nedbrytning. BESAB har effektiva metoder för att reparera och förlänga driftperioden och därmed minska klimatavtrycket som orsakas av betong.

Käppala, efterinjektering (ridåinjektering) (PU)

Ridåinjektering av rötkammare på Käppalaverket, Lidingö. Injekteringen utfördes med lågviskös tvåkomponents polyuretan.

 • Byggtid: 2019-2020
 • Beställare: Ncc

Strömstad Reningsverk (Österöd)

Vattenbilning samt betongsprutning av väggar samt tak i slambehandlingsbassänger.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: Serneke Anläggning

Oxie Vattentorn

Totalrenovering av reservoar på totalentreprenad. Entreprenaden omfattade vattenbilning av hela reservoaren invändigt, betonglagning med sprutbetong samt slamning av betongytor, ca 1 600 kvm. Omhändertagande av processvatten genom sedimentering och rening. Håltagning samt montage/ingjutning av trycktät dörr ”Ubåtsdörr”. Nytt vilplan samt trappa inne i reservoaren med travers. Nytt vilplan på torra sidan i reservoaren vid ”ubåtsdörr” med travers. Ny WC i källarplan. Nytt teknikhus i bottenplan. El och styr-utr. byttes ut. Rör, ventiler etc byttes ut. Ny ledning för spillvatten.

 • Byggtid: 2016-2019
 • Beställare: VA Syd AB

Alelyckan

Betongrenovering av kolfilterbassänger

 • Byggtid: 2014-2016
 • Beställare: Kretslopp & Vatten, Göteborgs Stad

Barlastplatsen

Betongrenovering av den gamla pumpstationen på Barlastplatsen i Göteborg. I vårt arbete ingick gjutning av nytt skibord för avloppsrännan, gjutning av nya fundament till pumpar och elkraftverk samt spontning och schaktning för byte av tryckrör i marken på utsidan. BESAB hade, som byggentreprenör, det övergripande ansvaret för samordning och var samtidigt ansvarig BAS-U med arbetsledning på plats heltid.

 • Byggtid: 2013-2014
 • Beställare: Kretslopp & Vatten, Göteborgs Stad

Lovö & Norsborgs vattenreningsverk

Etappvis betongrenovering av vattenbassänger.

 • Byggtid: 2004-2008, 2011-2012
 • Beställare: Stoclholm Vatten

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler