Kontakta oss

Referenser

Nyproduktion trafiktunnlar

BESAB medverkar ständigt i tunnelprojekt för att underlätta framkomligheten på väg och järnväg, ofta i nära samarbete med en huvudentreprenör som utför själva sprängningen.

Varbergstunneln

Botteninjektering vid nyproduktion av dubbelspår i tunnel under Varberg.

 • Byggtid: 2022-2023
 • Beställare: Implenia Sverige AB

Skee-Ejgst

Berginjektering och dränsättning under nyproduktionen av enkelspårig tågtunnel. Ca 1700 st bultar sattes och en yta av ca 7000 m2 betongsprutades.

 • Byggtid: 2010-2011
 • Beställare: Bohus Bergsprängning AB

Törnskogstunneln

Törnskogstunneln är den längsta av tre vägtunnlar som ingår i Norrortsleden, i norra delen av Storstockholm. Tunneln förinjekterades med cement, men en mindre del (ca 400 m enkeltunnel) injekterades med kolloidal silika. Tunneln har 2+2 körfält, två tunnelrör och är 2 071 meter lång.

 

 • Byggtid: 2004-2007
 • Beställare: ODEN Anläggningsentreprenad AB

NÄL järnvägstunnel

Nyproduktion järnvägstunnel efterinjektering, dränsättning och sprutbetong.

 • Byggtid: 2006
 • Beställare: Trafikverket

Södra Länken SL 37, Stockholm

Formsättning och betongsprutning för 25.000 m väggar mellan takelement och berg.

 • Byggtid: 2002-2003
 • Beställare: Peab, Swerock

Södra Länken SL03, Stockholm

Projektet var ett av norra Europas största och mest komplicerade tunnelprojekt. BESAB har utfört tätning med cementinjektering, bergförstärkning med sprutbetong samt dräneringssystem i bergtunnlarna. En stor del av BESAB:s arbete bestod i att, som totalentreprenad, installera fribärande sprutbetongvalv vid på- och avfarter för trafik. Totalt rörde det sig om en yta på ca 30.000 m2. Tätningsarbetet utfördes huvudsakligen med cementinjektering för att förhindra läckage. För bergförstärkning i tunnlarna, inklusive tunnelportal vid Hammarby med 32 m spännvidd, användes fiberarmerad sprutbetong.

 • Byggtid: 1998-2003
 • Beställare: Skanska, Selmer

Arlandabanan, Stockholm

Förstärkning med sprutbetong i spårtunnlar, stationer och hiss-/rulltrappschakt under Arlanda flygplats, totalt sprutades ca 16.000 kubikmeter betong. Tunnlarna tätades genom för- och efterinjektering med cement, totalt injekterades ca 10.000 borrhål.

 • Byggtid: 1995-1997
 • Beställare: Konsortiet Banbrytarna

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler