Kontakta oss

Referenser

Nyproduktion gruva

En effektiv och lönsam gruvproduktion innebär alltid ett behov av infrastruktur under jord. BESAB är specialister på förstärkning och tätning av gråbergstunnlar, orter och schakt.

Kemigruvan, Finland

Kärnborrning av 16 hål, 95 meter djupa samt vattenförlustmäta och injektera hålen, för ett nytt Skipschakt till ett område på 1000 m djup. Hålen borrades i en cirkel där schaktet sedan skulle raiseborras. Hålen borrades med så långt avstånd mellan som det gick, för att injekteringen skulle kunna startas direkt.

  • Byggtid: 2017-2018
  • Beställare: Bergteamet, filial Finland

Kirunagruvan

Bergförstärkning i LKAB:s gruva i Kiruna. Första projektet, i samband med utbyggnaden av den nya huvudnivån 1365, innefattade ca 400 m3 sprutbetong i veckan, som applicerades med hjälp av två sprutrobotar. Beställare: Bergteamet. När arbetena med den nya huvudnivån närmade sig slutet, arbetade vi direkt under LKAB med ett antal kända problemområden med lerzoner och mycket besvärliga bergförhållande. Projektet genomfördes med hjälp av förinjektering och stora mängder sprutbetong.

  • Byggtid: 2009-2014
  • Beställare: Bergteamet, LKAB, NCC och Northern Rock

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler