Kontakta oss

Referenser

Konstbetong, övrigt

Konstberg av sprutbetong kan även användas för andra ändamål som erosionsskydd av jordslänter, attraktioner på nöjesfält eller helt enkelt för att knyta samman det byggda samhället med naturen.

Kaninlandet

BESAB utförde konstbetong med sprutbetong som stomme för att efterlikna en ”kaninhåla” i en 190 meter lång dark ride bana i Kaninlandet på Liseberg.

Väggar och tak formades med cellplast och sträckmetall. Betongsprutning applicerades i flera påslag och skulpterades för att få fram rätt utseende, slutligen målades sprutbetongen.

Lisebergs åkattraktion Underlandet vann European Star Award for Europe’s Best New Ride 2021, läs mer här

 • Byggtid: 2019-2020
 • Beställare: Liseberg AB

Valkyria Liseberg

Konstbetong av sprutbetong för att efterlikna underjordsmiljö i butik och entréer.

 • Byggtid: 2018
 • Beställare: Liseberg

Esperantoplatsen, Port

Ny infartsport i smide, konstbetong på anslutande betongkonstruktion för att efterlikna omkringliggande berg.

 • Byggtid: 2010
 • Beställare: Telia Sverige AB

Roslagsbanan, Stockholm

Dekoration av tre platsgjutna murar vid station Universitetet. Murarna betongsprutades, därefter form- och färgsatts för att likna vid Bohusmuren. Murarnas sammanlagda längd uppgick till ca 140 meter och den totala ytan till ca 200 m2. Arbetet utfördes i samarbete med Scen Area.

 • Byggtid: 2009
 • Beställare: Frijo

Rollofs huvud

BESAB fick i uppdrag av konstnären Ulf Rollofs att uppföra hans konstverk “Seeing tears running into your ear goes to your head” i konstbetong på Stumholmen i Karlskrona. Huvudet är i armerad sprutbetong, som sprutades mot en form.

 • Byggtid: 2003

Konstmurar vid Liljeholmen

Jordspikade stödmurar samt betongprutning. Ca 540 m2.

 • Byggtid: 1998
 • Beställare: Vägverket

Kontaktpersoner

Pär Fjellström

Regionchef Berg & Betong Öst & Norr
par.fjellstrom@besab.se
070-552 09 57

Daniel Lillieroth

Regionchef Berg & Betong Väst & Syd
daniel.lillieroth@besab.se
070-244 69 73

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler