Kontakta oss

Referenser

Keminjektering

Med rätt produkt kan även små sprickor tätas effektivt utan att äventyra omgivningen. BESAB gör kvalificerade tätningar med olika typer av kemiska injekteringsmedel i både berg och betong. Vår personal har alltid föreskriven utbildning.

Gruvöns pappersbruk, Grums

Betongskador som uppkommit vid misslyckade gjutningar keminjekterades med epoxi. Metoden som användes var självtryckande sprutor, så kallade lågtryckinjekteringssprutor.

  • Byggtid: 2018-2019
  • Beställare: Ncc

Huddinge

Injektering av genomföringar i spont och skarvtätning av dagvattenledning med 2-komp LV PU.

  • Byggtid: 2019
  • Beställare: JVAB

Förbifart Stockholm

Injektering av vattenförande zon i tunnlarna under Sätra/Skärholmen.

  • Byggtid: 2019
  • Beställare: Subterra

Brf Kråkslottet

Betongrenovering av garage. Vattenbilning av gamla gjutskarvar i golv som återgjöts efter armeringskomplettering. Resterande sprickor som uppstått i golvet sågades upp och förseglades med epoxi. Ett kraftigt armeringskorroderat väggparti vattenbilades och sprutades upp med ny betong med ett förstärkt täckskikt för att minimera att problem ska uppstå på nytt. Övriga väggar och tak sprickförseglades och målades tillsammans med befintliga smidesstolpar som blästrades och målades upp i avvikande kulör, samtliga stolpar försågs även med kappmembran för att minimera risk för korrosion.

  • Byggtid: 2016
  • Beställare: Brf Kråkslottet

Citybanan, Odenplan

Injektering av hisschakt vid nya stationen för Citybanan på Odenplan på grund av inläckage mellan berg och betong. Arbetet utfördes med 1-komponents polyuretan.

  • Byggtid: 2012
  • Beställare: Bilfinger Berger

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler