Kontakta oss

Referenser

Keminjektering

Med rätt produkt kan även små sprickor tätas effektivt utan att äventyra omgivningen. BESAB gör kvalificerade tätningar med olika typer av kemiska injekteringsmedel i både berg och betong. Vår personal har alltid föreskriven utbildning.

Stora Enso, Grums

Injektering av spånsugskulvert där det var nolltolerans av fukt. Detta åtgärdades med hjälp av polyuretan samt impregnerades med ett medel som tätar porerna i betongen.

 • Byggtid: 2020
 • Beställare: Skanska Sverige AB

Nyproduktion av filterbassänger, Stehag

Läckage i skarv samt ingjuten injekteringsslang, åtgärdades med polyuretan.

 • Byggtid: 2020
 • Beställare: Serneke Sverige AB

Långedragsskolan, Göteborg

Läckage i hisschakt samt golv/väggvinkel, åtgärdades med polyuretan.

 • Byggtid: 2020
 • Beställare: Optoschakt AB

Hisschakt, förråd Karlstad

Vattengenomträngning i hisschakt som åtgärdades med polyuretan.

 • Byggtid: 2020
 • Beställare: Consto AB

Hisschakt, golv/väggvinkel och platta, nyproduktion, Göteborg

Nybyggnation av bostadsrätter nära älven i Göteborg, där problem med inläckage av vatten hade uppstått. Här åtgärdades vattengenomträngning i hisschakt, golv/väggvinkel och platta med hjälp av polyuretan.

 • Byggtid: 2019-2020
 • Beställare: Belstroj AB

Vattengenomföring i källare, Växjö

Nybyggnation av Växjö kommunhus, diverse vattengenomföringar i gjuten källare.

 • Byggtid: 2019-2020
 • Beställare: Skanska Sverige AB

Kontor Axis Communication, Lund

Nybyggnation av kontor till Axis Communication, problem med vatten som trängde in mellan golv och vägg i källare samt el-rum. Åtgärdades med polyuretan.

 • Byggtid: 2018-2020
 • Beställare: HENT

Huddinge

Injektering av genomföringar i spont och skarvtätning av dagvattenledning med 2-komp LV PU.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: JVAB

Förbifart Stockholm

Injektering av vattenförande zon i tunnlarna under Sätra/Skärholmen.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: Subterra

Sprickor i källare, bostadsrätt, Göteborg

Mindre sprickor i källare och förråd, polyuretan användes för att hindra vatten att tränga in i källare och förråd.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: Brf Kvarnkullen

Sprickor i kantbalk på betongbro, Karlstad

Sprickor i vägbro som uppskattades till ca 18 st med en vidd mellan 10–40 cm. Åtgärdades med lågtryckssprutor och epoxi.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: Peab Anläggning AB

Gruvöns pappersbruk, Grums

Betongskador som uppkommit vid misslyckade gjutningar keminjekterades med epoxi. Metoden som användes var självtryckande sprutor, så kallade lågtryckinjekteringssprutor.

 • Byggtid: 2018-2019
 • Beställare: Ncc

Sprickor i grund, bostadsrätt, Malmö

Bostadsrätt som hade problem med vattengenomträngning i källare. Läckaget åtgärdades med polyuretan.

 • Byggtid: 2018
 • Beställare: Brf Ankarspelet

Sprickor, betongbro, Pellerud

Sprickor i vägbro som orsakade minskad hållfasthet i konstruktionen. Beställaren önskade en metod som dels åtgärdade den minskade hållfastheten samt förhindrade vatten och kloridgenomträngning. Sprickorna åtgärdades med självtryckande sprutor och epoxi.

 • Byggtid: 2018
 • Beställare: Peab Anläggning AB

Brf Kråkslottet

Betongrenovering av garage. Vattenbilning av gamla gjutskarvar i golv som återgjöts efter armeringskomplettering. Resterande sprickor som uppstått i golvet sågades upp och förseglades med epoxi. Ett kraftigt armeringskorroderat väggparti vattenbilades och sprutades upp med ny betong med ett förstärkt täckskikt för att minimera att problem ska uppstå på nytt. Övriga väggar och tak sprickförseglades och målades tillsammans med befintliga smidesstolpar som blästrades och målades upp i avvikande kulör, samtliga stolpar försågs även med kappmembran för att minimera risk för korrosion.

 • Byggtid: 2016
 • Beställare: Brf Kråkslottet

Citybanan, Odenplan

Injektering av hisschakt vid nya stationen för Citybanan på Odenplan på grund av inläckage mellan berg och betong. Arbetet utfördes med 1-komponents polyuretan.

 • Byggtid: 2012
 • Beställare: Bilfinger Berger

Kontaktpersoner

Nicole Tobrand

Produktionschef Berg & Betong Väst & Syd
nicole.tobrand@besab.se
072-237 49 05

Lars-Olof Larsson

Platschef Berg & Betong Öst & Norr
lo.larsson@besab.se
072-235 01 45

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler