Kontakta oss

Referenser

Förbifart Stockholm, tunnel Lovö

Stockholm

Förbifart Stockholm, tunnel Lovö

BESAB arbetar sedan våren 2017 i projektet där Trafikverket är byggherre. Arbetet består främst av förinjektering med cement men även efter- och ridåinjektering.

Tunnlarna är, för att vara vägtunnlar, djupt under markytan som mest ca 100 m. Djupet i kombination med hårda krav på små inläckage av grundvatten sätter sin prägel på projektet.

Kontaktpersoner

Gustav Cederholm

vVD, Berg & Betong
gustav.cederholm@besab.se
076-823 96 73

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler