Kontakta oss

Referenser

Fasadrenovering

Betongfasader bryts ner av koldioxid från luften och har därför en begränsad livslängd. Med lämpliga åtgärder kan skador åtgärdas och fasaderna skyddas från nedbrytning med förlängd livstid som följd.

Gårdstensbostäder, Göteborg

Fasadrenovering av bostadshus i Östra Gårdsten i Göteborg. Projektet innefattade betongsågning, armering och dubbning och därefter betongsprutning av de spruckna elementen.

  • Byggtid: 2003
  • Beställare: Gårdstensbostäder

Frölunda, Göteborg

Fasadrenovering av bostadshus vid Frölunda Torg, Göteborg. Den totala ytan var 55.000 m².  Arbetet innefattade betongreparation, målning och sammanlagt 30 km fogbyte.

  • Byggtid: 1998
  • Beställare: Bostadsbolaget Poseidon

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler