Kontakta oss

Referenser

Efterinjektering

Anneberg-Skanstull, Stockholm, efterinjektering (PU)

Systematisk efterinjektering av 1.000 meter tunnel, inkl en svaghetszon, vid drivning av ny tunnel för 400 kV transmissionsnätskablar. Borrning, vattenförlustmätning och injektering med tvåkomponents polyuretan.

 • Byggtid: 2021
 • Beställare: Svenska kraftnät

Metoden kan med fördel användas i finsprickigt berg där cement inte tränger in. Polyuretan skapar hög hållfasthet efter bara ett par timmar och ger minimalt med spill.

Förbifart Stockholm, Akalla, efterinjektering (Cement)

Efterinjektering av botten och tak i huvudtunnlar inom Förbifart Stockholm. Injekteringen utfördes med ultrafin injekteringscement.

 • Byggtid: 2020-2021
 • Beställare: Strabag Sverige AB

Förbifart Stockholm Skärholmen, efterinjektering (PU)

Efterinjektering av tunneltak med låg bergtäckning. För att undvika höga tryck användes en lågviskös tvåkomponents polyuretan.

 • Byggtid: 2019-2020
 • Beställare: SBT Sverige AB

Käppala, efterinjektering (ridåinjektering) (PU)

Ridåinjektering av rötkammare på Käppalaverket, Lidingö. Injekteringen utfördes med lågviskös tvåkomponents polyuretan.

 • Byggtid: 2019-2020
 • Beställare: Ncc

Förbifart Stockholm, Sätra, efterinjektering (PU)

Ett avsnitt i tunneln med komplicerad sprickgeometri gjorde att valet föll på en tvåkomponents polyuretan som injekteringsmedel.

 • Byggtid: 2018
 • Beställare: SBT Sverige AB

Norra länken Stockholm, efterinjektering (PU)

Vid ett avsnitt i tunneln med mycket låg bergtäckning valdes en tvåkomponents polyuretan som injekteringsmedel.

 • Byggtid: 2013
 • Beställare: Svevia

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler