Kontakta oss

Referenser

Damminjektering

Täta dammar är nödvändigt för säker reglering av vattendrag och pålitlig, fossilfri elproduktion. BESAB utför damminjektering för små och stora kraftbolag.

Hylte damm

Ridåinjektering för byggnation av ny regleringsdamm.

  • Byggtid: 2018-2019
  • Beställare: Statkraft

Slagsån

I samarbete med Jämtkraft utfördes ett pilotprojekt i syfte att täta en läckande dammkropp med polyuretaninjektering. Orsaken till att man valde kemisk injektering beror på att kärnan i en jorddamm är mycket tät vilket innebär att cement har svårt att tränga in i kärnan och täta läckagevägarna, dels att flödet av vatten genom dammen innebär att cementet ej hinner reagera och stoppa flödena utan sköljs ut istället.

De första försökt blev mycket lyckat och beslut togs att arbetena skulle fortsätta på dammens övriga läckage. Arbetena färdigställdes av hela dammen med ett mycket lyckat resultat.

  • Byggtid: 2016
  • Beställare: Jämtkraft

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler