Kontakta oss

Referenser

Betongreparation

Vi har specialkompetens för skadekartering, borttagning av skadad betong, rengöring med blästring/ vattenblästring, komplettering av armering, lagning med gjutning/ sprutning, ytskydd mm.

Götene reningsverk

Renovering av 800 m² betong, fördelat på 7 st bassänger. Vattenbilning av väggar, golv och tak. Därefter betongsprutning och avslutningsvis applicering av epoxi på betongytorna för extra skydd. Vattenbilningen utfördes av BIAB.

 • Byggtid: 2020
 • Beställare: Götene Vatten & Värme AB

Dalahästen

Renovering av världens största Dalahäst uppförd i betong. Uppdraget gick ut på att åtgärda sprickor som uppkommit. Runt alla sprickor kapades ett snitt med en bredd på ca. 20 cm, betongen bilades bort och ytan högtryckstvättades. De sprickorna som var genomgående, armerades upp. Därefter betongsprutades alla skador med upp till omgivande betongs tjocklek och ytorna filtades/stålglättades.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: Röd-Vit Filial af K/S Dalahästen

Getingmidjan Implenia

Renovering av ett sänkschakt i anslutning till Getingmidjan med våtsprutningsteknik.

 • Byggtid: 2019
 • Beställare: W-tech

Kappelskärs hamn

Renovering av kaj 4/5 med torrsäckad sprutbetong. All befintlig betong vattenbilades bort. Dålig armering byttes ut, katodiskt skydd monterades. Delvis från pontoner, delvis från ställning.

 • Byggtid: 2016
 • Beställare: Stockholm Hamnentreprenad AB

Thorskogs slott

Betongreparation av dammkonstruktion.

 • Byggtid: 2015
 • Beställare: Thorskogs slott & konferens

Brf Kallebäck

Betongrenovering (totalentreprenad) av fastighetens kraftigt karbonatiseringsskadade betongkonstruktion. Den skadade betongen vattenbilades och därefter betongsprutades ytorna till fullgott armeringstäcksskikt. Ytorna ovanför bostadslägenheterna våtsprutades i tre påslag och ytorna ovanför loftgångarna torrsprutades i två till tre påslag, Utöver bjälklagsytor renoverades även balkar och pelare. I entreprenaden ingick även ny tätskiktsbeläggning på samtliga loftgångar samt målning av alla betongytor. Entreprenaden utfördes med samtliga bostadsrättsinnehavare kvarboende.

 • Byggtid: 2015
 • Beställare: Brf Smörgatan

Moraån

Renovering av den gamla järnvägsbron över Moraån i Järna. Projektet innefattade betongsprutning, formbyggnad delvis under vatten och undervattensgjutning av valvbron. Genom UE anlades byggväg till arbetsplatsen, komplicerad ställningsbyggnad i ån samt vattenbilning i skvalpzonen och insidan av valvet.

 • Byggtid: 2013
 • Beställare: Trafikverket

Spegeldammen, Skansen

För att kunna höja vattennivån i Spegeldammen, fick BESAB i uppdrag att renovera dammen på Skansen. Renoveringen innebar bortbilning av gammal betong,

 • Byggtid: 2013
 • Beställare: Stiftelsen Skansen

Moraån

Renovering av den gamla järnvägsbron över Moraån i Järna. Projektet innefattade betongsprutning, formbyggnad delvis under vatten och undervattensgjutning av valvbron. Genom UE anlades byggväg till arbetsplatsen, komplicerad ställningsbyggnad i ån samt vattenbilning i skvalpzonen och insidan av valvet.

 • Byggtid: 2011
 • Beställare: Park & Naturförvaltningen, Göteborg

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler