Kontakta oss

Referenser

Betongreparation av storskaliga anläggningar

Kraftstationer, vattentorn, silos, industrier och gruvor är exempel på sådana byggnadsverk. BESAB har stor erfarenhet av arbete i dessa miljöer.

Sobacken Borås

Betongreparationer av sedimenteringsbassänger i reningsverk. Vattenbilning, armering, spännstag, betongsprutning, injektering med polyuretan.

  • Byggtid: 2017-2018
  • Beställare: Tage & Söner

Silo Malmö

Vattenbilning samt betongsprutning av ytterväggar på spannmålssilo. Omfattning, lokala skador på hela väggytan ca 1 000 kvm, tjocklek om ca 70 mm.

  • Byggtid: 2016-2017
  • Beställare: Otto Nilsson Byggnads AB

Grimsås vulkaniseringstorn

Betonglagning 60 meter högt vulkaniseringstorn, betongytan utgör ca 930 m2. Tornet vattenbilades varpå dolda skador kom fram. Alla skador har vattenbilats fram så att skadade armeringsjärn har frilagts. Armeringsjärnen behandlas med två strykningar armeringsslamma innan betongen sprutades på. Därefter slammades hela tornet, för att minimera framtida risker att betongen ska karbonatiseras och lossna.

  • Byggtid: 2012
  • Beställare: Skanska

Lernbo kraftstation Ludvika

Betongrenovering av svalltornet till vattenkraftverket i Lernbo utanför Ludvika. Betongen på insidan av svalltornet kompletterades med armering, därefter betongsprutats och slammats i flera omgångar. Skador på utsidan av svalltornet har betongsprutats, därefter har hela konstruktionen slammats. Vattenrännan på utsidan lagades och kompletterats med en vot i sprutbetong för bättre vattenavrinning från tornet vid nederbörd.

  • Byggtid: 2009
  • Beställare: Hagmans Tak

Fasadrenovering Ringhals reaktor 3 och 4

Blästring, bilning, lagning och målning av betong samt blästring och målning av stål. Reaktorerna är ca 60 meter höga och 39 meter i diameter. Betongytorna består av 3 200 kvadratmeter och 11 000 kvadratmeter stål per reaktor.

  • Byggtid: 2000-2001
  • Beställare: Ringhals AB

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler