Kontakta oss

Referenser

Betongreparation av parkeringshus

I parkeringshus utsätts betongkonstruktioner för kloridangrepp, fukt och kyla. BESAB utför underhåll med metoder som ger anläggningen ett förlängt liv.

Parkeringshus Olskroken, Göteborg

Skadad betong avlägsnades med vattenbilning, samtliga ytor högtryckstvättades. De flesta betongreparationerna utfördes med betongsprutning och väggarna runt fasaden sprutades med betong, ca 1000 m2. Hela byggnaden, utvändigt som invändigt, ytbehandlades. Ytterväggarnas ytskydd består av färg, barriärer och pelare av impregnering, lokalens golvytor skyddas av ett tätskikt av gjutasfalt. Betongreparationen innefattade ca 2.200 betongskador.

  • Byggtid: 2008
  • Beställare: Isakssons Bygg AB

Parkeringshus Nordstan, Göteborg

Betongreparation av balkar och pelare samt prefab-bjälklag.

  • Byggtid: 2018-2019
  • Beställare: Byggfokus Entreprenad AB

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler