Kontakta oss

Referenser

Bergunderhåll vägtunnlar

BESAB utför skrotning, tvättning, borrning, bultning, injektering, dränering, sprutbetong. Vi är vana vid arbete på avgränsade tider eller partiell avstängning, akuta insatser och resurskrävande insatser vid helavstängning.

Muskötunneln

Vattenbilning av urlakad betong, skrotning av befintliga bergytor, montering av dräneringsmattor, sprutbetongförstärkning av nybilade ytor, systematisk bultförstärkning och montering av infästningar för takbelysning. Arbeten har utförts i fem etapper.

  • Byggtid: 2011
  • Beställare: Trafikverket

Uddevallatunnlar

Underhåll av vägtunnlar vid väg 44 i Uddevalla. Arbetet innefattade ljusrasterkonstruktion, nytt skyddsplank samt skärningar. Den sedan tidigare  betongbelagda tunneln kompletterades där behov fanns och fäste ca 1,5 meter långa bultar som håller för minst 7-8 ton för att säkerställa tunneltaket och väggarna. Därefter fästes en ca 5 cm tjock isoleringsmatta som fungerar som ett dräneringsmontage. Vidare rensades skärningen och ett nät fästes på bergväggarna utanför tunneln.

  • Byggtid: 2006
  • Beställare: Trafikverket

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler