Kontakta oss

Referenser

Bergskärningar/slänter vid väg

Vegetationsrensning, demontering/montering av befintligt nät och fångststaket, skrotning, borrning, bultning, stagsättning är några exempel på arbeten som BESAB utför.

Bergskärningar, Mölndal

Underhåll av bergskärningar längs lokalkörbana.

  • Byggtid: 2016
  • Beställare: Mölndals stad

Sulviken

Förstärkning av slänt invid väg 336 vid Sulviken i Åre Kommun. Slänten består av en poröst fjällbergart som stabiliserades genom jordspikning. Tre till sex meter långa titanstag borrades ned i berget tillsammans med cement. Därefter har slänten jämnats till med krossmaterial och matjord som sedan fixerats och armerats med en kokosmatta samt armeringsmatta som fästs i stagen, slutligen såddes slänten med gräsfrön.

  • Byggtid: 2015
  • Beställare: Trafikverket

E4 Syd, Sundsvall

Bergförstärkning av skärningarna längs den drygt 20 km långa sträckningen av E4:an mellan Myre och Skönsmon. I projektet ingick klass 1-skrotning, borrning, bultning samt montage av berg- och isnät.

  • Byggtid: 2012-2014
  • Beställare: Peab

E45 Agnesberg-Bohus

Underhåll av bergskärning längs E45 i samband med projekt BanaVäg i Väst. Skärningen är ca 1 km lång och på sina ställen upp till 60 m hög, allt arbetet utfördes från mobilkranar och liftar.

  • Byggtid: 2012
  • Beställare: Trafikverket

Väg 73, Stockholm-Nynäshamn

Bergrensning och bergförstärkning med bergbult och nät i samband med nybyggnad av väg mellan Stockholm-Nynäshamn.

  • Byggtid: 2005-2011
  • Beställare: Svevia

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler