Kontakta oss

Referenser

Bergförstärkning av vattentunnlar

Vatten är en viktig resurs för alla människor. Underhåll av bergtunnlar för råvatten, rent vatten i ledningar och avloppsvatten är en kvalificerad uppgift. BESAB har utfört tunnelunderhåll under decennier för att vattenförsörjningen ska fungera.

Bolmentunneln

Bergförstärkningsåtgärder i råvattentunnel efter ett ras. Tunneln är 82 km lång och har en tvärsnittsarea på 8 m2.

  • Byggtid: 2009-2010
  • Beställare: Sydvatten AB

Päijännetunneln, Finland

Betongsprutning och bultning av råvattentunnel. Den södra delen av den totalt 12 mil långa tunneln bergförstärktes.

  • Byggtid: 2008
  • Beställare: Kalliorakennus OY

Fler referenser inom Berg & Betong

Se fler