Kontakta oss

Kvalitetssäkring & kvalitetspolicy

BESAB är certifierat enligt ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet, vilket säkerställer kvalitén på det vi levererar.

Kvalitetssäkring

Kvalitet ISO 9001:2015

BESAB har ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som vi arbetar aktivt utifrån och är sedan mer än 10 år certifierade enligt följande ISO-standarder för ledningssystem;

SS-EN ISO 9001:2015              Kvalitet
SS-EN ISO 14001:2015             Miljö
SS-EN ISO 45001:2018            Arbetsmiljö

Att vi är certifierade innebär att vi årligen granskas av ett oberoende och ackrediterat företag som säkerställer att BESAB arbetar i överensstämmelse med ovan standarder och därmed också följer gällande lagar och föreskrifter.

Ledningssystemet innefattar processer från affärsmöjlighet till genomfört projekt. BESAB lägger stor vikt vid produktionsprocessen och har väl inarbetade rutiner för att hantera och administrera omfattande kravställningar från beställarledet.

 

Bergarbete och grundläggning

Kvalitetspolicy

Alla som arbetar inom BESAB ansvarar för att arbeta enligt uppförandekod, policyer samt BESAB:s grundsyn. Vår grundsyn bygger på att affärsmässigt uppfylla kundernas krav och önskemål, vidareutveckla både företaget och de anställda samt bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa.

Affärsmässigt uppfylla kundernas krav och önskemål – innebär att vi driver projekt med hög kompetens och yrkesskicklighet samt har en öppen och rak kommunikation med målsättning att skapa långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Att vidareutveckla både företaget och de anställda – innebär att alla medarbetares engagemang och delaktighet bidrar till både tekniska lösningar på kunders problem och utveckling av praktiska lösningar och metoder. Vi delar med oss av våra erfarenheter och olikheter mellan alla yrkeskategorier och strävar hela tiden efter att bli bättre.

Bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa – innebär att vi tar ansvar och arbetar tillsammans för en sund och hållbar entreprenadverksamhet. Det gör vi genom att ställa samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva, där bindande krav och branschnormer utgör en lägsta nivå tillsammans med BESAB:s uppförandekod.

Ärlighet, respekt och tillit är våra ledord och målsättningen är att finna lösningar till kundernas utmaningar på bästa sätt genom att bidra med specialistkompetens och specialutrustning. Genom forskningsprojekt och samarbeten deltar BESAB aktivt i arbetet med att föra branschen framåt.

Malin Eriksson

Kvalitets- och Hållbarhetschef
malin.eriksson@besab.se
076-118 99 91