Kontakta oss

SAFE, Svensk Grundläggning

BESAB har varit medlem sedan starten 2008 och är representerade i föreningens styrelse.

Borrning av pålar
Svensk Grundläggning logotyp

SAFE, Svensk Grundläggning

Svensk Grundläggning är ett forum för intressenter inom grundläggningsprocessens alla skeden. De arbetar för korrekta upphandlingar och kompetent utförande för att skapa effektiva projekt. Föreningen bidrar genom att ta fram fakta och underlag om säker arbetsmiljö och utforma ett kvalitetssäkrat program för utbildning och personcertifiering inom grundläggningsbranschen.

Målet är att certifiering blir ett av skall-kraven vid upphandlingar och att utveckla bättre upphandlingsformer.

BESAB har varit medlem sedan starten 2008 och är representerade i föreningens styrelse.

Läs mer