Kontakta oss

Pålkommissionen

Pålkommissionen bidrar till utvecklingen av pålningsteknik. Detta görs till exempel genom att prioritera forskning och utveckling inom området och sprida informationen till medlemsföretagen och andra aktörer.

Pålkommissionen, pålningsarbete – forskning och utveckling

BESAB är medlem i Pålkommissionen som genomför forskning och utveckling inom pålningsområdet tillsammans med bland annat företag inom pålningsverksamhet, forskningsinstitut och tillverkare. Pålkommissionen har bland annat uppnått en standardisering av pålningsmaterial och -teknik, effektivisering vid pålningsarbete, utveckling av mätutrustning och nya typer av pålar.

Kommissionen är organiserad efter arbetsgrupper som forskar inom aktuella områden och för närvarande sker forskning inom sju områden. Exempel på dessa är transversalbelastade pålar, kohesionspålar och korrosion av stålpålar. Kommissionen arbetar även för att gemensamma regler skall tas fram angående dimensioneringsprinciper för pålar av olika material samt riktlinjer och regler gällande provning och beslag till pålar.

Läs mer