Kontakta oss

Grund

Forskning & utveckling inom grund.

BESAB arbetare skruvar i berg

Aktuellt inom FoU Grund

Termiska energilager, tryckbärande borrhål för högtemperaturlager

BESAB har som underkonsult till Bengt Dahlgren AB deltagit i ett projekt inom Energiforsks program ”Termiska energilager” för att utveckla teknik att lagra mycket höga temperaturer i berg. Ett fullskaleförsök med cementinjektering och injektering med Silika Sol utfördes i Linköping under hösten 2019. Specialutvecklade dubbelpackers tillverkades för att möjliggöra injektering och vattenförlustmätning till djup 50 m i cirka 300 m långa vertikala bergborrhål. Den specialutvecklade packern möjliggjorde att injektering samt vattenförlustmätningar före och efter utförd injektering kunde utföras i en omgång, alltså utan att packern behövde dras upp till markytan mellan de olika momenten.

Se även Energiforsks hemsida:

energiforsk.se

Grundläggningsdagen 2020

BESAB har publicerat en artikel i tidningen Bygg & Teknik nr 1 januari 2020. Artikeln handlar om ett av våra större projekt där vi har utfört borrade sponter och pålning samt utmaningar och åtgärder för att förhindra utfall vid schakt i lösa siltiga jordar.

Artikeln presenterades som ett föredrag på Grundläggningsdagen 2020.

Se även Bygg & Tekniks hemsida: https://byggteknikforlaget.se/

 

sgf.net