Kontakta oss

Grund

Forskning & utveckling inom grund.

Aktuellt inom FoU Grund

PROWIND (Prowind Rock-anchors for Windpower)

Nio svenska företag har gått samman i projektet PROWIND. Syftet är att utveckla en ny typ av system för förankring av vindkraftverk i berggrund. Systemet ska kunna användas inom vindenergisektorn för att förbättra såväl tillförlitlighet som livslängd på fundamenten. Det nya konceptet beräknas också leda till lägre kostnader för användarna och framför allt bidra till sänkta CO2-utsläpp.

Trenden inom vindkraftsbranschen går mot allt högre vindkraftverk, vilket ökar behovet av större och stabilare fundament. Framtidens förankringssystem står inför teknologiska utmaningar när det handlar om design, fixering i berggrund, installationsprocess och även standarder.

PROWIND är ett tvåårigt projekt som finansieras av Energimyndigheten.  Projektets syfte är att utveckla en ny lösning för bergsförankring, som tillgodoser marknadens behov av installationer av allt större vindkraftverk. En stark drivkraft i projektet är att möjliggöra en reducering av de koldioxidutsläpp som uppkommer vid förankring av landbaserade vindkraftverk.

Läs mer på RISE hemsida:

ri.se
Konceptbild på lösningen för bergförankring, källa: Proplate

Termiska energilager, tryckbärande borrhål för högtemperaturlager

BESAB har som underkonsult till Bengt Dahlgren AB deltagit i ett projekt inom Energiforsks program ”Termiska energilager” för att utveckla teknik att lagra mycket höga temperaturer i berg. Ett fullskaleförsök med cementinjektering och injektering med Silika Sol utfördes i Linköping under hösten 2019. Specialutvecklade dubbelpackers tillverkades för att möjliggöra injektering och vattenförlustmätning till djup 50 m i cirka 300 m långa vertikala bergborrhål. Den specialutvecklade packern möjliggjorde att injektering samt vattenförlustmätningar före och efter utförd injektering kunde utföras i en omgång, alltså utan att packern behövde dras upp till markytan mellan de olika momenten.

Se även Energiforsks hemsida:

energiforsk.se

Grundläggningsdagen 2020

BESAB har publicerat en artikel i tidningen Bygg & Teknik nr 1 januari 2020. Artikeln handlar om ett av våra större projekt där vi har utfört borrade sponter och pålning samt utmaningar och åtgärder för att förhindra utfall vid schakt i lösa siltiga jordar.

Artikeln presenterades som ett föredrag på Grundläggningsdagen 2020.

Se även Bygg & Tekniks hemsida: https://byggteknikforlaget.se/

 

sgf.net