Kontakta oss

Svenska Bergteknikföreningen

Svenska Bergteknikföreningen är en ideell sammanslutning av företag.

BESAB har varit medlemmar sedan lång tid

Svenska Bergteknikföreningen är en ideell sammanslutning av företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustningar för branschen. Organisationen arrangerar årligen Bergdagarna som är branschdagar för företag med anknytning till branschen. På Bergdagarna förmedlas bland annat resultat från pågående forskning samt erfarenheter och rön från aktuella projekt.

Svenska Bergteknikföreningen.se